Liste functii din aparatul de specialitate al primarului   


Program al investitiilor 


Buget


Situatii financiare  la 2022


 

Situatii financiare  la 2021


Situatii financiare la 2020 


Situatii financiare la 31.12.2018


Situatii financiare la 31.12.2017