Despre satul Roseţi- Volnaşi, Ion I. Provianu scrie că este situat între comunele Tonea şi Dichiseni, la 8 km spre est de oraşul Călăraşi. Teritoriul comunei cuprinde numai vatra satului Roseţi – Volnaşi, ai cărui locuitori posedă prin cumpărare, locuri de case de către 200 stânjeni pătraţi.

   Aureliu V. Ursescu ne spune că vechea numire a comunei Roseţi – Volnaşi este Cioroiu şi numai în 1864 o găsim cu numele de Roseţi – Volnaşi, dar tot el ne spune că satul Cioroiu este sat component al comunei Tonea, deci exista în acelaşi timp cu satul Roseţi- Volnaşi.

   Între satele, Cioroiu, comuna Roseţi – Volnaşi amintită de Ursescu şi Dichiseni a existat un sat cu denumirea de Hotarul de Sus, care s-a desfiinţat la 1843, când locuitorii lui s-au mutat în satul Cioroiu, unde proprietarul moşiei le-a dat locuri pentru case şi i-a învoit pe moşie, fără a le mai pretinde să facă clacă. Prin legea din anul 1909, satele Roseţi – Volnaşi şi Roseţi – Clăcaşi s-au contopit într-un singur sat cu numele de Roseţi.

   Din date monografice asupra satului Roseţi, întocmită la 25 octombrie 1933 de înv. Emilia N. Petre, aflăm că : Partea de apus a satului, cuprinsă între Borcea şi şoseaua ce vine de la Călăraşi poartă denumirea de Clăcaşi, deoarece a fost populată cu clăcaşii boierului Roseţi, iar restul satului poartă denuminrea de Volnaşi, deoarece a fost populat cu oameni care au venit de buna voie pe moşia lui Rosetti.