Anul 2023

 • Proiect de hotărâre nr. 10/ 256privind declararea de uz și utilitate publică locală, aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Roseți precum și schimbarea categoriei de folosință a unor suprafețe de teren situate în intravilanul comunei Roseți/ 11.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 9/ 25privind aprobare atribuire denumire străzi precum și aprobarea actualizării informațiilor din nomenclatorul stradal de la nivelul comunei Roseți/ 03.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 8/ 253privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 11.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 7/ 210- privind aprobarea finanţării Asociației Club Sportiv Roseți în anul 2023/ 10.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 6/ 411- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Roseți, județul Călărași pentru anul 2023/ 11.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 5/ 207- privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 10.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 4/ 204privind desemnare consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Roseți în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Roseți, județul Călărași pentru activitatea desfășurată în anul 2022/ 10.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 3/ 201- privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol la trimestrul IV al anului 2022/ 10.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 2/ 118privind aprobarea execuției bugetare la trimestrul IV a bugetului local al comunei Roseți, județul Călărași în anul 2022/ 6.01; 
 • Proiect de hotărâre nr. 1/ privind încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2022 prin acoperirea definitivă a deficitului secțiunilor de funcționare/ dezvoltare din excedentul bugetului local al anilor precedenți/ 6.01;

Anul 2022

 • Proiect de hotărâre nr. 11710/ privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți, județul Călărași în anul 2022/ 17.11;
 • Proiect de hotărâre nr. 11610/ privind aprobare PROCEDURĂ PROPRIE pentru activitatea de achiziții publice-achiziție de servicii sociale și alte servicii specifice cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/ 2016/ 14.11;
 • Proiect de hotărâre nr. 11606/ privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Comuna Roseți, județul Călărași având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale pentru implementarea proiectului „HUB de Servicii MMSS - SII MMSS” Cod MySmis 130963/ 14.11;
 • Proiect de hotărâre nr. 11532/ privind aprobarea implementării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat, la nivelul Școlii Gimnaziale Iancu Rosetti din comuna Roseți/ 11.11;
 • Proiect de hotărâre nr. 11529/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 11.11;
 • Proiect de hotărâre nr. 11528/ privind indexarea cu rata de schimb a monedei euro a impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone precum și a unei combinaţii de autovehicule, autovehicul articulat sau tren rutier de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone pentru anul 2023, precum și modificarea anexei la H.C.L. nr. 29 din 27.04.2022 privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023/ 03.11;
 • Proiect de hotărâre nr. 10131/ privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului- legitimaţiei de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap/ 13.10;
 • Proiect de hotărâre nr. 10085privind acordarea dreptului de uz și de servitute, respectiv acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit a suprafeței totale de 230 m.p. teren domeniu public al comunei Roseți (din care suprafața de 99 m.p. identificată cu nr. cadastral 5879, carte funciară 5879 și 131 mp identificată cu nr. cadastral 1977, carte funciară 1977) către S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A., pentru amplasarea capacității de distribuție a energiei electrice, teren necesar amplasării LES precum și pentru suprafața de 13.29 mp teren necesar amplasării fundațiilor stâlpilor 1R, 2R, 3R și aproximativ 1 mp teren necesar amplasării fundației BMPT pentru realizarea serviciului public de distribuție a energiei electrice la locul de consum SALA DE SPORT ȘCOLARĂ din comuna Roseți, județul Călărași, utilizator unitatea administrativ-teritorială comuna Roseți, beneficiar E- Distribuție Dobrogea S.A./ 13.10;
 • Proiect de hotărâre nr. 9988/ privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren din intravilanul comunei  Roseţi,conform Legii 15/ 2003, pentru construire locuinţe proprietate personală/ 10.10;
 • Proiect de hotărâre nr. 9975/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 10.10;
 • Proiect de hotărâre nr. 9923/ privind aprobarea execuției bugetare la trimestrul III și rectificarea bugetului local al comunei Roseți, județul Călărași în anul 2022/ 07.10;
 • Proiect de hotărâre nr. 9885/ privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol la trimestrul III al anului 2022/ 06.10;
 • Proiect de hotărâre nr. 9843/ privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili persoane fizice, domiciliate în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi precum și a unor persoane fizice decedate/ 05.10;
 • Proiect de hotărâre nr. 9818/ privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 04.10;
 • Proiect de hotărâre nr. 9120/ privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți, județul Călărași în anul 2022/ 14.09;
 • Proiect de hotărâre nr. 9117/ privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți, județul Călărași local în anul 2022/ 14.09;
 • Proiect de hotărâre nr. 9079/ privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren din intravilanul comunei Roseţi, conform Legii 15/ 2003, pentru construire locuinţe proprietate personală/ 13.09;
 • Proiect de hotărâre nr. 9078/ privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren din intravilanul comunei Roseţi, conform Legii 15/ 2003, pentru construire locuinţe proprietate personală/ 13.09;
 • Proiect de hotărâre nr. 9030/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 13.09;
 • Proiect de hotărâre nr. 8947/ privind retragere drept de folosinţă gratuită pentru suprafețe de teren destinate construirii de locuințe și acordate în baza Legii nr. 15/ 2003/ 08.09;
 • Proiect de hotărâre nr. 8946/ privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Roseți în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ‘’Iancu Rosetti’’ și al Grădiniței cu Program Normal ‘’Elisabeta Rosetti’’ din comuna Roseți, județul Călărași, precum și în cadrul C.E.A.C. aparținând Grădiniței cu Program Normal ‘’Elisabeta Rosetti ‘’/ 08.09;
 • Proiect de hotărâre nr. 8676/ privind actualizarea componenței Comisiei Comunitare Consultative în domeniul protecției și Promovării Drepturilor Copilului de la nivelul comunei Roseți/ 02.09;
 • Proiect de hotărâre nr. 7812/ privind aprobarea execuției bugetare la trimestrul II, utilizare sume din excedentul bugetului local precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți, județul Călărași în anul 2022/ 16.08;
 • Proiect de hotărâre nr. 7715/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 15.08;
 • Proiect de hotărâre nr. 6862/ privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului teren intravilan, situat în comuna Roseți, județul Călărași, domeniu privat al comunei Roseți, județul Călărași, număr cadastral 22763/ 13.07;
 • Proiect de hotărâre nr. 6859/ privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți, județul Călărași precum și utilizare sume din excedentul bugetului local în anul 2022/ 13.07;
 • Proiect de hotărâre nr. 6809/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 12.07;
 • Proiect de hotărâre nr. 6695/ privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol la trimestrul I al anului 2022/ 07.07;
 • Proiect de hotărâre nr. 6501/ privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 04.07;
 • Proiect de hotărâre nr. 5956/ privind utilizare sume din excedentul bugetului local precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți/ 15.06;
 • Proiect de hotărâre nr. 5932/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice
  de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 14.06;
 • Proiect de hotărâre nr. 5835/ privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 11/ 09.02.2022 privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Roseți precum și a programului anual de investiții publice pentru anul 2022/ 08.06; 
 • Deviz privind aprobarea depunerii obiectivului de investiții respectiv a cererii de finanțare “Producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie solară-”,INFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN COMUNA ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”;
 • Proiect de hotărâre nr. 5822/ privind aprobarea depunerii obiectivului de investiții respectiv a cererii de finanțare “Producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie solară-”,INFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN COMUNA ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI ”, precum și aprobarea devizului general faza studiu de fezabilitate, Pilonul I. Tranziția verde din Planul Național de Redresare și Reziliență/ 09.06;
 • Proiect de hotărâre nr. 5820/ privind aprobarea inițierii procedurilor pentru înființarea unei societății comerciale cu răspundere limitată de drept privat și interes local cu asociat unic comuna Roseți/ 09.06;
 • Proiect de hotărâre nr. 5300/ privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ‘’C.N.I’’ S.A a amplasamentului precum și asigurarea condițiilor necesare în vederea executării obiectivului de investiții ’’Reabilitare, extindere și dotare Grădinița cu Program Normal Elisabeta Rosetti, strada Plaurului nr. 2, sat Roseți, comuna Roseți/ 18.05;
 • Proiect de hotărâre nr. 5298/ privind utilizare sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți/ 18.05;
 • Proiect de hotărâre nr. 5264/ privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ‘’C.N.I’’ S.A a amplasamentului precum și asigurarea condițiilor necesare în vederea executării obiectivului de investiții ’’Construire și dotare dispensar comunal, strada Parcului nr. 26, sat Roseți, comuna Roseți/ 17.05; 
 • Proiect de hotărâre nr. 5148/ privind acordarea unui sprijin financiar parohiilor din comuna Roseți/ 13.05; 
 • Proiect de hotărâre nr. 5107/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 12.05; 
 • Proiect de hotărâre nr. 4953/ privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului teren intravilan, situat în comuna Roseți, județul Călărași, strada Toamnei nr. 1, domeniu privat al comunei Roseți, județul Călărași, număr cadastral 1211/ 09.05;
 • Proiect de hotărâre nr. 4332/ privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți, județul Călărași precum și utilizare sume din excedentul bugetului local în anul 2022/ 18.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 4280/ privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a două imobile aparținând domeniului privat al comunei Roseți/ 15.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 4266/ privind aprobarea implementarii obiectivului de investiții “INFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA ROSEȚI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI ”, aprobarea cererii de finanțare precum și aprobarea devizului general estimativ în cadrul Programului Național de investiții “Anghel Saligny”/ 15.04; 
 • Proiect de hotărâre nr. 4207/ privind aprobarea execuţiei bugetului local aferentă trimestrului I a anului 2022/ 13.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 4166/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți / 12.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 4047/ privind aprobare raport de evaluare pentru suprafața de 110,9259 hectare islaz aparținând domeniului privat al comunei Roseți- zona Castel în vederea închirierii prin licitație publică precum și aprobarea de măsuri organizatorice specifice/ 11.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3957/ privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol la trimestrul I al anului 2022/ 07.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3937/ privind aprobarea preţului unic la apă potabilă, a tarifului unic pentru canalizare-epurare de la nivelul comunei Roseți, județul Călărași precum și aprobarea unor măsuri organizatorice pentru Serviciul Comunal de Utilități Publice Alimentare cu Apă și Canalizare-S.C.U.P.A.A.C. Roseți/ 07.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3816/ privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Roseți precum și a instituțiilor publice de interes local cu personalitate juridică de la nivelul comunei Roseți/ 05.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3710/ privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 01.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3044/ privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți, județul Călărași precum și validarea dispoziției primarului comunei Roseți nr. 63 din 03.03.2022/ 16.03; 
 • Proiect de hotărâre nr. 2812/ privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023/ 10.03;
 • Proiect de hotărâre nr. 2800/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 10.03;
 • Proiect de hotărâre nr. 2750/ pentru aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul nr. 4377/ 06.06.2017 privind închiriere suprafață de pajiște/ islaz, domeniu privat al comunei Roseți/ 09.03;
 • Proiect de hotărâre nr. 2698/ privind majorarea cuantumului taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii persoane fizice fără contract de pe raza comunei Roseți/ 08.03;
 • Proiect de hotărâre nr. 2317/ privind aprobarea închirierii unor suprafeţe din islazul comunei Roseţi, precum și aprobarea unor măsuri organizatorice în anul 2022/ 25.02;
 • Proiect de hotărâre nr. 2306/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 24.02;
 • Proiect de hotărâre nr. 2089/ privind utilizare sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți/ 17.02;
 • Proiect de hotărâre nr. 2059/ privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie de la F.G.C.R.- I.F.N. S.A, în vederea implementarii proiectului ,,Extindere rețea de canalizare menajeră și Modernizarea Gospodăriei de apă, înființare două foraje și reabilitare rețea distribuție apă, sat Roseți, comuna Roseţi, judeţul Călăraşi”/ 17.02;
 • Proiect de hotărâre nr. 1757/ privind aprobarea documentației P.U.Z și a Regulamentului Local aferent -CONSTRUIRE DEPOZIT MATERIAL LEMNOS ȘI ÎMPREJMUIRE-, în comuna Roseți, județul Călărași, str. Plantelor, nr. 12, tarla 52/ 3, parcela 111, nr. cadastral 2285/ 09.02- vezi planșă P.U.Z.
 • Proiect de hotărâre nr. 1635/ privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili persoane fizice, domiciliaţi în comuna Roseţi, precum și a unei persoane fizice decedate/ 04.02;
 • Proiect de hotărâre nr. 1019/ privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Roseți, județul Călărași pentru anul 2022/ februarie 2022;
 • Proiect de hotărâre nr. 941/ privind aprobarea finanţării Asociației Club Sportiv Roseți/ 19.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 863/ pentru acordarea unui mandat special domnului-Nicolae Râjnoveanu, primarul comunei Roseți, județul Călărași în vederea exercitării votului în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS privind aprobarea solicitării de majorare a tarifului pentru serviciul public de colectare a deșeurilor municipale în baza contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor în zona 3 Călărași nr. 34/ 2223/ 2017/ 18.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 687/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 14.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 430/ privind desemnare consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Roseți în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Roseți, județul Călărași pentru activitatea desfășurată în anul 2021/ 11.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 365/ privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol la trimestrul IV al anului 2021/ 10.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 345/ privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice, domiciliaţi în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi precum și a unor persoane decedate/ 10.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 291/ privind aprobarea execuţiei bugetului local aferentă trimestrului IV a anului 2021/ 07.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 288/ privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 07.01;
 • Proiect de hotărâre/ privind încetarea unor contracte de inchiriere a unor suprafețe de pajiște din domeniul privat al comunei Roseți;
 • Proiect de hotărâre nr. 1/ privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al  anilor precedenți precum și validarea dispoziției nr. 322/ 31.12.2021 privind rectificarea bugetului local/ 04.01; 

Anul 2021

 • Proiect de hotărâre nr. 12071/ privind aprobarea lucrărilor ce se vor executa pe domeniul public al comunei Roseți în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat în comuna Roseți, județul Călărași, str. C.A.Rosetti, nr. 1U -Amenajare spații servicii auto și comerț/ 15.12;
 • Proiect de hotărâre nr. 11940/ privind participarea comunei Roseți, județul Călărași la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public precum și aprobarea documentației tehnicoeconomice, indicatorii tehnico- economici și auditul energetic pentru obiectivul de investiții ‘’Modernizarea și eficientizarea iluminatului public în comuna Roseți, județul Călărași’’/ 14.12;
 • Proiect de hotărâre nr. 11786/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 09.12;
 • Proiect de hotărâre nr. 11742/ privind aprobarea Planului de acţiuni/ lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în anul 2022/ 08.12;
 • Proiect de hotărâre nr. 11662/ privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți/ 08.12;
 • Proiect de hotărâre nr. 11586/ privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili persoane fizice/ persoane juridice, domiciliaţi în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi/ cu sediul în comuna Roseți, județul Călărași precum și a unor persoane fizice decedate/ 06.12;
 • Proiect de hotărâre nr. 11503/ privind acordarea unui mandat special domnului- Nicolae Râjnoveanu, primarul comunei Roseți, județul Călărași în vederea exercitării votului privind respingerea solicitării de majorare a tarifului pentru serviciul public de colectare a deșeurilor municipale în baza contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport al deșeurilor în zona 3 Călărași nr. 34/ 2223/ 2017 în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECOMANAGEMENT SALUBRIS”/ 03.12;
 • Proiect de hotărâre nr. 10646/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 12.11;
 • Proiect de hotărâre nr. 10645/ privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice, domiciliaţi în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi precum și a unor persoane decedate/ 12.11;
 • Proiect de hotărâre nr. 10354/ privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți/ 05.11;
 • Proiect de hotărâre nr. 10254/ privind indexarea cu rata de schimb a monedei euro a impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone precum și a unei combinaţii de autovehicule, autovehicul articulat sau tren rutier de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, aplicabil în anul 2022/ 02.11;
 • Proiect de hotărâre nr. 10310/ privind aprobarea realizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a devizului general necesare participării comunei Roseți, județul Călărași la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public/ 03.11;
 • Proiect de hotărâre nr. 10286/ privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea canalizare menajeră, racorduri la rețeaua de canalizare menajeră și extindere stație de epurare în comuna Roseți, județul Călărași” în vederea includerii la finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny “/ 03.11;
 • Proiect de hotărâre nr. 9684/ privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice, domiciliaţi în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi precum și a unor persoane decedate/ 15.10;
 • Proiect de hotărâre nr. 9554/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 15.10; 
 • Proiect de hotărâre nr. 9537/ privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți/ 14.10;
 • Proiect de hotărâre nr. 9475/ privind aprobarea execuţiei bugetului local aferentă trimestrului III a anului 2021/ 12.10;
 • Proiect de hotărâre nr. 9441/ privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol la trimestrul III al anului 2021/ 11.10;
 • Proiect de hotărâre nr. 9396/ privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 10.10;
 • Proiect de hotărâre nr. 8610/ privind acordarea dreptului de uz și de servitute, respectiv acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit a suprafeței de 2640 m.p. teren domeniu privat al comunei Roseți către S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A., pentru amplasarea capacității de distribuție a energiei electrice- EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ DE INTERES LOCAL ZONA LOCUINȚE PENTRU TINERI, situate în tarlaua 52, parcela 224 din comuna Roseți, județul Călărași/ 20.09;
 • Proiect de hotărâre nr. 8513/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți, județul Călărași/ 17.09;
 • Proiect de hotărâre nr. 8397/ privind rectificarea bugetului local al comunei Roseți, județul Călărași/ 15.09;
 • Proiect de hotărâre nr. 8163/ privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Roseți în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ‘’Iancu Rosetti’’ și al Grădiniței cu Program Normal ‘’Elisabeta Rosetti’’ din comuna Roseți, județul Călărași/ 07.09;
 • Proiect de hotărâre nr. 7412/ privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie de la F.G.C.R-IFN S.A, în vederea implementarii proiectului ,, Extindere rețea de canalizare menajeră și Modernizarea Gospodăriei de apă, înființare două foraje și reabilitare rețea distribuție apă, sat Roseți, comuna Roseţi, judeţul Călăraşi”/ 13.08;
 • Proiect de hotărâre nr. 7245/ privind aprobarea documentației PUZ și a Regulamentului Local aferent -CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU TINERI-LOTIZARE, comuna Roseți, județul Călărași, tarla 52, parcela 224 nr. cadastral 5924, nr. cadastral 6183/ 09.08;
 • Proiect de hotărâre nr. 6467/ privind aprobare documentatie P.U.Z. și a Regulamentului local aferent- AMENAJARE SPAȚII SERVICII AUTO SI COMERȚ/ 15.07;
 • Proiect de hotărâre 6376/ privind utilizare sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți/ 13.07;
 • Proiect de hotărâre 6346/ privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul II al anului 2021/ 12.07;
 • Proiect de hotărâre 6248/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 09.07;
 • Proiect de hotărâre 6172/ privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 06.07;
 • Proiect de hotărâre nr. 6145/ privind aprobarea execuţiei bugetului local aferentă trimestrului II a anului 2021/ 05.07;  
 • Proiect de hotărâre nr. 5669/ privind utilizare sume din excedentul bugetului local/ 22.06;
 • Proiect de hotărâre nr. 5445/ privind aprobarea taxei de închiriere și a Regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor- buldoexcavator si tractor cu remorcă, aflate în patrimoniul comunei Roseți/ 14.06;
 • Proiect de hotărâre nr. 5414/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 11.06;
 • Proiect de hotărâre nr. 5190/ privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Roseți precum și a instituțiilor publice de interes local cu personalitate juridică de la nivelul comunei Roseți, județul Călărași pe anul 2021/ 04.06; 
 • Proiect de hotărâre nr. 4442/ privind utilizare sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți/ 14.05;
 • Proiect de hotărâre nr. 4376/ privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între comuna Roseți, județul Călărași și Serviciul Public Pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân S.P.P.G.C.F.S. județul Călărași/ 12.05;
 • Proiect de hotărâre nr. 4336/ privind aprobarea execuţiei bugetului local aferentă trimestrului I a anului 2021/ 11.05; 
 • Proiect de hotărâre nr. 4263/ privind acordarea dreptului de uz și de servitute, respectiv acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit către S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A., pentru suprafaţa de 14,58 mp teren ce aparţine domeniului privat al comunei Roseţi, județul Călărași în vederea racordării la rețeaua electrică SPA km 353 aparținând ANIF- Filiala Teritorială IF Călărași/ 10.05;
 • Proiect de hotărâre nr. 4211/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 06.05; 
 • Proiect de hotărâre nr. 3464/ privind aprobare act adițional la contractul de închiriere islaz/pajiște nr. 3036 din 02.05.2018/ 14.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3459/ privind aprobare act adițional la contractul de închiriere islaz/ pajiște nr. 3454 din 30.04.2014/ 13.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3324/ privind aprobare act adițional la contractul de închiriere islaz/pajiște nr. 3445 din30.04.2014/ 09.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3322/ privind aprobare act adițional la contractele de închiriere islaz nr. 3455 din 30.04.2014 și nr. 4406/ 06.06.2017/ 09.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3320/ privind aprobarea finanţării Asociației Club Sportiv Roseți/ 09.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3318/ privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Roseți, județul Călărași pentru anul 2021/ 09.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3173/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți/ 08.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3140/ privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 08.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3084/ privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Roseți/ 06.04;
 • Proiect de hotărâre nr. 3049/ privind indexarea cu rata de schimb a monedei euro a impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone precum și a unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone/ 05.04; 
 • Proiect de hotărâre nr. 2260/ privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei  suprafeţe de teren din intravilanul comunei Roseţi, conform Legii 15/ 2003, pentru construire locuinţe proprietate personală/ 10.03;
 • Proiect de hotărâre nr. 2069/ privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul I al anului 2021/ 05.03;
 • Proiect de hotărâre nr. 1868/ privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022/ 01.03;
 • Proiect de hotărâre nr. 1093privind aprobarea situației juridice a imobilului teren intravilan cu număr cadastral 1102, situat în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi, precum și dezmembrarea în două loturi a acestuia/ 05.02;
 • Proiect de hotărâre nr. 347/ privind alegerea viceprimarului comunei Roseți, județul Călărași/ 14.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 239/ privind aprobarea execuţiei bugetare aferente trimestrului IV a anului 2020/ 11.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 183/ privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 07.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 137/ privind desemnare consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Roseți în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Roseți, județul Călărași pentru activitatea desfășurată în anul 2020/ 06.01;
 • Proiect de hotărâre nr. 96/ acoperire definitivă a secțiunii de dezvoltare/ 06.01;

 Anul 2020 

 • Proiect de hotarire nr. 8985/ privind rectificarea bugetului local al comunei Roseti/ 14.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8917/ privind necesitatea și oportunitatea realizării investiției ‘’Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Roseți, județul Călărași/ 10.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8917/ privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și actualizarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate aferente obiectivului de investiție ‘’Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Roseți, județul Călărași/ 10.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8760/ privind alegerea viceprimarului comunei Roseti/ 04.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8667/ privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol  pe trimestrul IV al anului 2020/ 04.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8557/ privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice de la unitățile de învățământ din comuna Roseți, județul Călărași/ 02.12;
 • Proiect de hotarire nr. 8429/ privind aprobarea Planului  de acţiuni/lucrări de interes local pentru beneficiarii Legii nr. 416/ 2001, privind venitul Minim Garantat  pentru anul 2021/ 24.11;
 • Proiect de hotarire nr. 8150/ privind  aprobarea organizării  reţelei şcolare  a unităților de învățământ preuniversitar de  stat  de pe raza comunei Roseți, județul Călărași în anul școlar 2021-2022/10.11;
 • Proiect de hotarire nr. 8114/ privind suportarea cheltuielilor generate de înscrierea comunei Roseți în sistemul de plată a impozitelor și taxelor locale în aplicația electronică Ghișeul.ro/ 06.11;
 • Proiect de hotarire nr. 8115/ privind alegerea viceprimarului comunei Roseți, județul Călărași/ 06.11;
 • Proiect de hotarire nr. 8074/ privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Roseți, județul Călărași pe principalele domenii de activitate/ 04.11; 
 • Proiect de hotarire nr. 7993/ privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice, domiciliaţi în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi precum și a unor persoane decedate/ 02.11;
 • Proiect de hotarire nr. 7932/ privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 29.10;
 • Proiect de hotarire nr. 7842/ privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Roseți, județul Călărași/ 27.10;
 • Proiect de hotarire nr. 7780/ privind aprobarea execuţiei bugetare aferente trimestrului III a anului 2020, utilizare sume din excedent pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți pe anul 2020/ 23.10;