Anul 2020

  • Proiect de hotarire nr. 7780/ privind aprobarea execuţiei bugetare aferente trimestrului III a anului 2020, utilizare sume din excedent pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare precum și rectificarea bugetului local al comunei Roseți pe anul 2020/ 23.10;
  • Proiect de hotarire nr. 7842/ privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Roseți, județul Călărași/ 27.10;
  • Proiect de hotarire nr. 7932/ privind alegerea preşedintelui de şedinţă/ 29.10;
  • Proiect de hotarire nr. 7993/ privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate a unor contribuabili, persoane fizice, domiciliaţi în comuna Roseţi, judeţul Călăraşi precum și a unor persoane decedate/ 02.11;
  • Proiect de hotarire nr. 8074/ privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Roseți, județul Călărași pe principalele domenii de activitate/ 04.11;
  • Proiect de hotarire nr. 8114/ privind suportarea cheltuielilor generate de înscrierea comunei Roseți în sistemul de plată a impozitelor și taxelor locale în aplicația electronică Ghișeul.ro/ 06.11;
  • Proiect de hotarire nr. 8115/ privind alegerea viceprimarului comunei Roseți, județul Călărași/ 06.11;